יום ג', יח’ בניסן תשע”ט
סניף ויצו נתניה
    דף הבית  |  ויצו העולמית  |  על הסניף  |  יצירת קשר  
תכנית "שעה טובה עם ילד" – מתנדבות ויצ"ו

 
 
מונולוג של אישה מוכה /שלייפר לאה יו"ר ויצו נתניה

 
 
אישה אמיתית ----לאה שלייפר
 
אין לי מרפקים,אני לא כזאת....
 
 
סבתא מצמיחה כנפיים...והשמיים הם הגבול
 
כך נזהה ילד במצוקה.לאה שלייפר
 
סיפור על אלימות כלכלית-כתבה לאה שלייפר
 
 
91 שנה לויצו

סקור רחב על הפעילות המבורכת של ויצו והתרומה הנפלאה של המוסד ומתנדביו לקהילה
 
 
 
 
 
 
פצויי פטורים-ע'ד מיה לוי

 
על אפליית נשים- ע'ד מיה לוי

Mariel Aflalo Benhamou Présidente Centre WIZO NETANYA & Présidente Nationale de toutes les Sections Francophones WIZO ISRAEL 0544 500 996 - sectionsfrancophones .wizo@gmail.com 23800@wizo.org

WIZO NETANYA SECTION FRANCOPHONE Oct – Nov - Déc 2011 TICHRI-HECHVAN-KISLEV 5772 Chers amis, L’été est fini, avec lui les vacances qui nous ont permis de nous reposer en famille, de réfléchir aux nouvelles résolutions que nous allons inscrire dans nos agendas. Se dire qu’il faut constamment se remettre en question, c’est d’ailleurs le but que se fixe notre Comité à chaque rentrée, avant les fêtes de Tichri qui ponctuent la rentrée WIZO. Littéralement « tête de l’année », Roch Ha Chana est le nouvel an Juif qui commémore la création par Dieu de l’homme sur terre. Elle marque le début des 10 jours de pénitence dont la finalité est Yom Kippour. Roch Hachana est aussi désignée par quatre autres termes : Chabaton : jour de repos solennel. Zi'hron terouah : jour du souvenir proclamé par la sonnerie du chofar. Yom terouah : le jour de la sonnerie du chofar. Yom hadin : jour du jugement.C’est en effet ce jour là, que les rabbins ont développé cette notion que toutes les créatures de l’humanité sont jugées à Roch Hachana. Dieu donnant, en fonction des mérites de chacun, le droit de vivre et ses moyens d’existence. Le verdict définitif est rendu à Yom Kippour. C’est pour cette raison que ces jours sont appelés Yamim noraïm (jours terribles). Cette notion de pénitence est matérialisée par le blanc, couleur de la pureté, pour tout Juif qui souhaite être pardonné par le créateur. Cette couleur s’applique à la nappe qui recouvre le lutrin sur lequel on lit la Torah, les manteaux des séfarim Torah, le rideau de l’arche sainte. Certains juifs s’habillent en blanc ou revêtent le kitel, sorte de robe portée également à Kippour et pour le séder de Pessah. Comme chaque année nous faisons appel à votre générosité pour nous permettre d’offrir des bons d’achat pour les fêtes aux familles démunies. Vous trouverez ci-joint un bulletin à nous retourner avec votre don. Savoir donner un peu, c’est selon la tradition, s’apprêter à recevoir beaucoup…et ainsi votre année sera douce comme le miel.. Je vous souhaite, Chers amis, de très bonnes fêtes Que vous soyez inscrits dans le livre de la vie et de la félicité Que nous réalisions notre objectif : Parfaire le monde pour recevoir le Mashiah ! שנה טובה ! Mariel Aflalo-Benhamou

 
 
חדשות
פרסום הבגודיות שלנו
ארכיון
טיולים
ארועים חגיגיים
פעילות שותפת
groupe fancophone
מידע משפטי
קורסים ופעילויות