יום ג', יח’ בניסן תשע”ט
סניף ויצו נתניה
    דף הבית  |  ויצו העולמית  |  על הסניף  |  יצירת קשר  
תכנית "שעה טובה עם ילד" – מתנדבות ויצ"ו

 
 
מונולוג של אישה מוכה /שלייפר לאה יו"ר ויצו נתניה

 
 
אישה אמיתית ----לאה שלייפר
 
אין לי מרפקים,אני לא כזאת....
 
 
סבתא מצמיחה כנפיים...והשמיים הם הגבול
 
כך נזהה ילד במצוקה.לאה שלייפר
 
סיפור על אלימות כלכלית-כתבה לאה שלייפר
 
 
91 שנה לויצו

סקור רחב על הפעילות המבורכת של ויצו והתרומה הנפלאה של המוסד ומתנדביו לקהילה
 
 
 
 
 
 
פצויי פטורים-ע'ד מיה לוי

 
על אפליית נשים- ע'ד מיה לוי

Atelier de Parole Vous êtes Francophone. Vous êtes seul(e) pour éduquer vos enfants Vous habitez en Israël depuis quelques mois ou plusieurs années Vous souhaitez partager vos préoccupations, connaitre de nouvelles personnes et passez un bon moment. Venez nous rejoindre un mercredi sur deux à l’Espace WIZO (13 rue Macdonald à Netanya) Une équipe de Professionnelles Bénévoles est là pour vous accueillir autour d’un café. Pour plus de renseignement contacter nous : Béatrice: 054 2405714, Christine 054 7794038 CLUB DE PEINTURE Reprise des cours LUNDI 10 OCTOBRE A 9H30 avec Claude Chitrit paysagiste, coloriste venez découvrir la magie de la couleur, de la lumière, de l'harmonie des lignes et partager sa passion de la peinture. Débutants, n'hésitez plus, faites-vous plaisir! Lundi de 9h30 à 12h Marie 882 03 02 Adhérer à la WIZO est la première démarche symbolique d’engagement pour renforcer notre action COTISATION : 50 Shekels seulement pour 4 ans

 
 
חדשות
פרסום הבגודיות שלנו
ארכיון
טיולים
ארועים חגיגיים
פעילות שותפת
groupe fancophone
מידע משפטי
קורסים ופעילויות